Begravelseshjælp

Begravelseshjælp, op til 11.800 kr. fra kommunen

Satser 2022

Voksne max. 11.800 kr.
Født før 01.04.1957, uanset formue, mindst 1.050 kr.
Under 18 år, uafhængig af formue 9.850 kr.
Civilstand Formuegrænse Bortfaldsgrænse
Enlig 19.750 kr. 31.550 kr.
Samlevende (Kun afdødes formue spiller ind)19.  19.750 kr. 30.550 kr.
Efterlader ægtefælle/børn 39.450 kr. 41.200 kr.

Hvis afdøde var folkeregistreret med bopæl i Danmark ved dødsfaldet, kan der være ret til begravelseshjælp.

Som bedemand sørger vi for, at ansøge om begravelseshjælpen.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes familieforhold, formue og alder.

Begravelseshjælpen beregnes efter den samlede formue på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til boet og ægtefællen i anledning af dødsfaldet.

For ægtefæller vil bl.a. værdi af fast ejendom, der overstiger 100.000 kr., indgå i formueberegningen. Løbende pensionsudbetalinger til efterlevende ægtefælle indgår ikke i formueberegningen.

Begravelseshjælp på max. 11.400 kr. til voksne nedsættes krone for krone med det beløb formuen overtiger formuegrænsen som nævnt ovenfor under satser.

Hvis begravelseshjælpen er nedsat eller bortfaldet pga. formuen, må begravelsesudgiften betales af boets midler.

Er der ikke er midler i boet til at dække udgiften til begravelsen, hæfter den, der har bestilt begravelsen, for betalingen over for bedemanden.

Kan hverken boet eller de efterladte betale udgiften til begravelsen, kan der søges hjælp inden begravelsen bestilles.

Har afdøde ingen pårørende, eller ønsker de pårørende ikke at stå med det økonomiske ansvar for begravelsen, skal det offentlige sørge for en sømmelig begravelse.

Der ydes højst et tilskud svarende til den maksimale begravelseshjælp på 11.800 kr. Det kan udbetales a conto. Udbetaling Danmark kan kræve tilbagebetaling, hvis beregning af formuen efterfølgende viser, at formuegrænsen er overskredet.

Klage over Udbetaling Danmarks afgørelse om begravelseshjælp skal ske til Styrelsen for Patientsikkerhed.